Świadectwo charakterystyki energetycznej jest narzędziem umożliwiającym właścicielom nieruchomości lepsze zarządzanie energią oraz podejmowanie decyzji dotyczących inwestycji w efektywność energetyczną. Jakie ma konkretne znaczenie ten dokument i kiedy jest wymagany? Na te pytania odpowiadamy w niniejszym wpisie.

Świadectwo charakterystyki energetycznej – co to za dokument i jakie pełni funkcje?

Świadectwo charakterystyki energetycznej, znane również jako certyfikat energetyczny, to dokument opisujący zużycie energii przez budynek. Zawiera on informacje na temat efektywności energetycznej obiektu, a także zalecenia dotyczące możliwych działań zmierzających do poprawy tej efektywności. Dokument pozwala na ocenę energooszczędności budynku oraz jego wpływu na środowisko, co jest szczególnie istotne w kontekście dążenia do zrównoważonego rozwoju oraz ochrony klimatu. Wydawany jest przez uprawnionego audytora energetycznego, który przeprowadza szczegółową analizę budynku i na jej podstawie sporządza stosowny raport.

Kiedy potrzebne jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane w różnych sytuacjach związanych z nieruchomościami. Przede wszystkim, dokument ten jest niezbędny podczas budowy nowego obiektu. Właściciel musi przedstawić świadectwo charakterystyki energetycznej wraz z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie budynku. Pozwala to na weryfikację, czy budynek spełnia wymagania dotyczące efektywności energetycznej oraz, czy zostały zastosowane odpowiednie rozwiązania techniczne.

Ponadto oferowane przez naszą firmę w  Żywcu świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane podczas sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Właściciel musi przedstawić potencjalnemu nabywcy lub najemcy informacje zawarte w dokumencie, co pozwala na świadome podejmowanie decyzji dotyczących zakupu czy wynajmu nieruchomości. Warto również pamiętać, że świadectwo charakterystyki energetycznej może być przydatne podczas ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku. Wiele programów rządowych czy unijnych wymaga przedstawienia tego dokumentu w celu oceny efektywności energetycznej obiektu oraz możliwości jego poprawy.

Podobne wpisy